پایه قمیش ابوا یکی از ارکان اصلی آن به حساب می‌آید. کوک، رنگ و حجم صدا از عواملی هستنند که پایه‌ی قمیش در آن نقش بسیار مهمی ایفا میکند.

در حال نمایش یک نتیجه